Solak İnsanların Matematikte Daha İyi Olduğu Bulundu


Solaklar daha iyi.

Uzunca yıllar süren tartışmalar ve araştırmalar gösteriyor ki insanlık olarak hala sağlak mı yoksa solak mı olmanın avantaj sağladığını bulamadık. Ancak yapılan son araştırma bizlere daha net bir fikir veriyor.
Yetenek, ve sol ellilik arasında bir bağlantı olduğu bundan onlarca yıl öncesine dayanıyor. Bu argüman için verilen örnekler de inandırıcı. Mesela, Leonardo da Vinci solaktı. Mark Twain, Mozart, Marie Curie, Nikola Tesla, Aristo, Messi ve Barack Obama solak.
Nüfusun yaklaşık %14’ünun solak olduğu tahmin ediliyor. Ve, solak insanların sağ beyin kümesinin ortalama olarak daha gelişmiş olduğu aktarılıyor. Sağ beyin kümesi, uzaysal muhakeme ve nesnelerin zihinsel temsilleri gibi konularda gelişmişlik gösteriyor. Ayrıca solakların, sağ beyin ve sol beyin arasında bulunan sinir hücresi yığınının da daha gelişmiş olduğu biliniyor. Bu, solakların bilgi işlemede daha iyi olabileceğinin bir göstergesi olabilir.
Tabi bu durumun neden olduğunun kesin bir açıklaması yok. Teoriler arasında, günlük yaşantının sağlaklar için kurgulandığı ve solakların da buna ayak uydurması için kendilerini zorladıkları için gelişimin yaşandığı var. Ancak, el tercihinin de bir algı olduğu da belirtiliyor zira sağlak insanlarında bir çoğunda sağ beyin gelişmiş olabiliyor.

Solaklık ve Matematik

Sol ellilik ve matematik arasında ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için ilk okul ve lise düzeyinde 2300 civarında denek üzerinde bir test uygulanmış. Uygulanan testler matematiksel görevlerin türü ve zorluğu bakımından çeşitlilik göstermekte. Frontiers‘de yayınlanan sonuçlara bakacak olursak solaklar, daha zorlu matematik problemlerinde sağlaklara göre daha iyi sonuç elde etmiş. Görece daha kolay sorularda ise sağlaklar ile bir farklılık gözlenmemiş.

Burada ilginç bir noktanın altını çizmekte fayda var. Sağ beyin sanatta, duygularda, büyük resimde, algıda, düşünmede ve muhakemede daha iyi olduğu; sol beynin ise mantıkta, sebep-sonuçta, matematikte ve bilimde daha iyi olduğu biliniyor. Ancak araştırma sonucu bunun tam tersini, yani solakların (sağ beyni gelişmiş olanların) matematikte daha iyi olduğunu gösteriyor.
Ancak belirtiliyor ki, solaklık ve matematik arasındaki ilişki kesin değil. Zira yukarıda da dediğimiz gibi, daha gelişmiş sağ beyine sahip insanların sadece üçte biri solak. Yani bir sürü sağlak insan, solaklar ile benzer beyin yapısına sahip olabilir.
Sonuç olarak, araştırmada solakların matematikte daha iyi oldukları ortada. Ancak, solak olmanın bir deha işareti mi yoksa algının bir tezahürü mü olduğu size kalmış.


Teknolojiyi ve popüler kültürü takip etmeyi sever, onlar hakkında yazmayı daha çok sever. Ayrıca sizden gelen soruları da cevaplamaktan hoşnut kalır; [email protected] twitter.com/MtnAKPINAR

5 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    1. Kesinlikle şaka amaçlı yazdığım bir yorumdu, tabiki birer deha değiliz. Yazıda Tesla’ları, Marie Curie’leri görünce bi yükseldim. 🙂

  1. Solak bir mühendis olarak matematiğim fena değildir. Ama bir deha da değilim. Ya da daha ortaya çıkmadı. 🙂