Tüketici Hakem Heyetleri için Önemli Düzenleme, Artık E-Devlet Başvurusu Yapılabilecek


Güzel bir şey.

Bildiğinizi gibi tüketiciler, karşılaştıkları olumsuz durumlar için Hakem Heyetlerine başvuru yaparak haklarını arıyorlardı. Başvuruları şahsen, avukat aracılığıyla ya da posta yoluyla olmaktaydı. Yeni gelen düzenleme ile birlikte artık e-Devlet üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmakta. Buna göre artık tüketiciler diğer başvuru yollarına ek olarak e-Devlet üzerinden tüketici bilgi sisteminden başvuru yapabilecek. Başvuru formu eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekiyor ve varsa belgeler de eklenmek zorunda.

Uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan bilirkişi görevlendirilemeyecek. Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görev yapamayacak.
Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk lirası cinsinden belirtilmesi zorunlu olacak.
Toplantıda alınan kararlara ilişkin tüketici bilgi sisteminde oluşturulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanacak
Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeden, taleplerden her biri hakkında verilen kararla taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması zorunlu olacak.
Daha önce tüketici hakem heyetlerine yapılan ve henüz karara bağlanmayan başvurular için yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak.
Kaynak; Resmi Gazete


Teknolojiyi ve popüler kültürü takip etmeyi sever, onlar hakkında yazmayı daha çok sever. Ayrıca sizden gelen soruları da cevaplamaktan hoşnut kalır; [email protected] twitter.com/MtnAKPINAR

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir